Oi-zuki 追 い 突 き

 

V klasické podobě je oi-zuki nejčastějším úderem, který čerpá hlavní část síly z dlouhého kroku vpřed. Oi-zuki je velmi tvrdý úder, protože při jeho dopadu nepůsobí jen samotná letící pěst, ale také hmotnost celého těla, které se pohybuje při rychlém kroku dopředu. Z tohoto důvodu je chybou, když se úder udělá až po dokročení - největší část síly se tak ztrácí.

 

Gyaku-zuki je úder, který se ve sportovním karate nejčastěji používá.

 klasické podobě se nejčastěji využívá v zenkutsu-dachi. Největší část síly v této technice pochází z rotačního pohybu boků a celého těla. V praxi se k tomu přidává také pohyb těžiště vpřed. Gyaku-zuki začíná v hanmi - poločelním postavení těla vůči soupeři. Synchronizace boků směrem do čelního postavení.

Gyaku-zuki 逆突き

Tento úder se většinou dělá z místa nebo spolu se suri-aši vpřed nejčastěji do výšky hlavy (jodan). Od klasického oi-zuki se liší tím, že se trup natáčí asi o 45'stupnů. Kizami-zuki se v praxi používá nejčastěji jako překvapivý útok nebo jako protipohyb na principu diae- vkročení do soupeřového útoku.

Kizami-zuki

Plochou, která kryje při gedan-barai je ude (předloktí). Gedan-barai je kryt, který se používá většinou proti útoku gedan nebo proti útokům přicházejícím zespodu, jako jsou například kopy. Pohyb začíná při gedan-barai paže (pěstí u opačného ucha). Pěst se pohybuje po oblouku shora dolů a v poslední fázi, při kontaktu se soupeřovým útokem, rozuje pěst a předloktí tak, že končí obrácená dlaní dolů. Paže má na konci krytu směřovat dolů asi pod úhlem 45' stupnů.

 

Druhá paže se v průběhu krytu synchronně přitahuje do polohy hiki-te.

Gedan-barai

Tento kryt se také nazývá joda-uke a je krytem proti útokům na hlavu. Mechanismus jeho účinku spočívá v tom, že krytová plocha - ude (předloktí) - nadzvihne úder směřující na hlavu nad ni. Na vychýlení útoku se podílí kromě obloukového pohybu nahoru také rotace okolo osy. Je to nejčastěji používaná obrana - ve všech formách řízeného kumite.

Age-uke

Soto-uke

Soto-uke je kryt předloktím (ude) směrem zvenku dovnitř. Nejčastěji se používá na útoky chudan. Kryjící paže začíná pohyb pěstí v blízkosti ucha (nebo SKIF- v úhlu 90'stupnů pozn.) a vysoko dozadu stáhnutým loktem. Dráha kryjící paže dělá oblouk zvenku a končí před středem těla, pěst je přibližně ve výšce břicha, paže ohnutá v lokti do pravého úhlu, loket je od trupu vdálený na šířku pěsti.

Uchi-uke

Uchi-uke je opět kryt předloktím, který se používá na útoky směřující na chudan, teda na trup. Dráha krytu je zevnitř ven a krytová ruka končí přibližně ve stejné pozici jako u soto-uke. Plocha, kterou kryje je však opačná, palcová strana předloktí.

Shuto-uke

Shuto-uke kryt, který spočívá v přímém seku pomocí šuto zevnitř ven proti úderu. Kryt se většinou používá proti útokům chudan, ale je možné jej použít také proti útokům na jodan. Shuto-uke je relativně tvrdá technika, která může poranit soupeřovu končetinu. Druhá paže se většinou nepřitahuje do polohy hiki-te, ale před střed těla (nad pásem obi), kde chrání plexus solaris. Většina karatistů zná tuto techniku ve spojení s postojem kokutsu-dachi. Nebo jako poslední techniky v Heian Shodan